Sklepi vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika - zaključni turnir 2019 (veterani)

Zaključnega turnirja se ni udeležila ekipa KMN BORAČEVA.

KMN BORAČEVA se zaradi prekrška po 23. čl. DP na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z: DENARNA KAZEN 100 (sto) EUR.

 

Ekipa ŠD TROPOVCI-TIŠINA se ni udeležila nadaljevanja turnirja v nedeljo.

ŠD TROPOVCI-TIŠINA se zaradi prekrška po 23. čl. DP na podlagi 8./c čl. DP kaznuje z: DENARNA KAZEN 50 (petdeset) EUR.

 

V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Disciplinskega pravilnika ZKMN RL je denarno kazen treba plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe disciplinskega organa. V kolikor se denarna kazen ne plača v zakonsko določenem roku (15 dni) se ekipo dodatno denarno kaznuje z zneskom, ki je enak znesku izrečene denarne kazni zaradi neupoštevanja sklepov organa odločanja.

Lestvica - veterani