Sklep disciplinskega sodnika - zaključni turnir 2024

Ekipa KMN KUČNICA se ni udeležila 1. dne zaključnega turnirja, v pisnem sporočilu je ekipa navedla več opravičljivih razlogov.

Ekipi KMN KUČNICA se po 23. čl. DP na podlagi 8./c čl. DP izreka OPOMIN!